L'artista al jardí de casa seva. Fotografia acolorida a mà.
Original de Jordi S. Carrera.

Biografia de Santiago Roca Delpech CostaL'artista Català

El artista Castellano

Santiago Roca Delpech Costa neix a Girona el 14 d'agost de 1947, a la casa núm. 6 de la Gran Via, fill del músic i pintor Jaume Roca Delpech i Teresa Costa Horts.

Del 1958 al 63 estudia batxiller de lletres a l'Institut Nacional de Segon Ensenyament de Girona. En acabar aquest, comença a estudiar Arqueologia, estudis que deixa poc temps després per a aprendre dibuix i pintura amb el seu pare, que ha estat el seu únic mestre.

Els anys 1966-67, i en el curs dels obligats viatges a Paris, té l'oportunitat d'estudiar de prop el cubisme, que fins ara coneix només per reproduccions i que fa experimentar un gran canvi a la seva pintura, fins el moment guiada pel post-impressionisme.

Inmediatament després del cubisme, s'interessa molt especialment per l'obra de Mondrian, que serà una de les seves influències més importants.

Entre 1972-78 fa vuit estades a la ciutat de Londres, als carrers de la qual troba els temes que li han de servir de pauta de composició per al conjunt de la seva obra posterior, i on, el 1975, entra amb contacte amb l'obra de Peter Blake i David Hockney, que l'atrauen fortament.

Procés de treball de l'artista.

Currículum.

La nissaga dels Roca Costa, artistes.

Contacte: e-mail e-mail

Informació

El artista

Santiago Roca Delpech Costa nace en Girona el 14 de agost de 1947, en la casa núm. 6 de la Gran Via, hijo del músico y pintor Jaume Roca Delpech y de Teresa Costa Horts.

Del 1958 al 63 estudia bachillerato de letras en el Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Girona. Cuando finaliza sus estudios, empieza a estudiar Arqueología, estudios que deja al poco tiempo para aprender dibujo y pintura con su padre, que ha sido su único maestro.

Los años 1966-67, y en el curso de los obligados viajes a París, tiene la oportunidad de estudiar de cerca el cubismo, que hasta el momento conoce solamente por reproducciones y que hace experimentar un gran cambio a su pintura, hasta el momento guiada por el post-impresionismo.

Inmediatamente después del cubisme, se interessa muy especialmente por la obra de Mondrian, que será una de sus influencias más importantes.

Entre 1972-78 pasa ocho temporadas en la ciudad de Londres, en las calles de la cual encuentra los temas que le han de servir de pauta de composición para el conjunto de su obra posterior, y donde, en 1975, entra en contacto con la obra de Peter Blake y David Hockney, que le atraen fuertemente.

Proceso de trabajo del artista.

Currículum.

La saga de los Roca Costa, artistas.

Contacto: e-mail e-mail

Información