Idea, disseny i realització:
Fèlix Xunclà i Tubert.

Crèdits

Aquest lloc web és un acostament a l'obra i l'entorn del pintor gironí Santiago Roca D. Costa en base a textos, estudis i obres de l'artista.

L'estructura de la recopilació d'obra -sense distinció de les tècniques emprades- s'ha dut a terme, d'acord amb la opinió de l'artista, mitjançant un criteri cronològic per dates de finalització dels treballs, aïllant les obres murals, a les que s'ha dedicat un apartat especial.

El capítol dedicat a articles i estudis, després d'una recopilació selectiva inicial, s'actualitza d'acord amb les aparicions de nous treballs i publicacions sobre l'artista i la seva obra.

Tanmateix, l'apartat d'Obra en Curs (dins Obra), s'actualitza a mesura que les obres vagin quedan enllestides, i passin a formar part de l'obra acabada.

Créditos

Este sitio web es un acercamiento a la obra y el entorno del pintor gerundense Santiago Roca D. Costa en base a textos, estudios y obras del artista.

La estructura de la recopilación de obra -sin distinción de las técnicas utilizadas- se ha llevado a cabo, de acuerdo con la opinión del artista, mediante un criterio cronológico por fechas de finalización de los trabajos, aislando las obras murales, a las que se ha dedicado un apartado especial.

El capítulo dedicado a articulos y estudios, después de una recopilación selectiva inicial, se actualiza de acuerdo con las apariciones de nuevos trabajos y publicaciones sobre el artista y su obra.

Asimismo, el apartado de Obra en Curso (dentro de Obra), se actualiza a medida que las obras vayan quedando terminadas, y pasen a formar parte de la obra acabada.